Iniciativa

«Filatura Urbana» és una iniciativa professional, resultat d’un plantejament cívic i personal.

Posar límits a l’activitat productiva de les societats humanes, instrumentalitzant les ciutats i el territori per aquesta finalitat, no és un objectiu. Al seu torn, s’apliquen unes normes que estimulen la creativitat i la competència, però que generen un espai urbanitzat acumulatiu, inestable i desigual, que altera i reconfigura periòdicament les ciutats i les aliances territorials, situant-les en competència estructural.

«Filatura Urbana» es proposa teixir els fils que hem tallat amb la memòria del camí recorregut, planificant i urbanitzant el territori a mida de l’ètica dominant.

Anuncis