Què oferim

Gestió i la valoració urbana i territorial (…)

La gestió i la valoració urbana i territorial integra el conjunt del coneixement i el camp d’acció dels àmbits de la planificació econòmica, l’ordenació del territori, l’urbanisme i la gestió de la qüestió urbana. Per atendre les contradiccions i els desequilibris que no pot resoldre per sí mateixa requereix introduir la crítica a l’economia de les ciutats i del conjunt de les activitats humanes.

Auditoria econòmica urbanística (…)

L’auditoria econòmica urbanística permet iniciar tot procés de transformació urbana i territorial a través d’una diagnosi prèvia de la situació vigent, amb el grau de detall i rigor propis de l’agenda i l’avaluació econòmica i financera.

Avaluació econòmica (…)

L’avaluació econòmica i financera de la planificació urbana i territorial és el document que aporta el realisme i el rigor quantitatiu que, amb bones pràctiques, acaba de modular i donar valor qualitatiu al conjunt de deliberacions que acompanyen a la configuració de tota figura de planejament.

Anuncis